Kategóriák
Esztergom-Budapest

Mindenki eldönti, hogy ez mennyire jó hír a Belvárosból

A lehetőség keretei között, főként a nagyobb településeken jó lenne kijelölni templomokat vagy kápolnákat a folyamatos szentségimádás helyéül. Emellett ajánlom, hogy a katekézisben, különösen az első szentáldozásra való fölkészítésben, ébresszék föl a kicsinyekben a Jézus társaságában időzés iránti érzéket és ennek szépségét, s tanítsák őket csodálni Jézus jelenlétét az Eucharisztiában…A személyes kapcsolat, melyet egy-egy hívő ápol az Eucharisztiában jelenlévő Jézussal, mindig az egyházi közösség egészére utalja őt, táplálva benne annak tudatát, hogy Krisztus testéhez tartozik. (XVI. Benedek pápa)

Kategóriák
Esztergom-Budapest

Gazdagrétről jó hír

Budapest-Gazdagréten a Szent Angyalok plébániatemplomban az  Örökimádás elegendő létszám esetén pünkösdkor folytatódik, egyelőre csak nappali időben, reggel 8 órától este 8 óráig.

Kategóriák
Esztergom-Budapest

Budai Örökimádás a Pasaréti ferences Páduai Szent Antal templomban

Az elmúlt időszakban a pasaréti hívek már megkezdték a heti egy alkalommal tartott egésznapos szentségimádást, mostantól viszont arra is lehetőség nyílik, hogy hétfőtől szombatig, 7.30 és 18 óra között bárki időzhessen a kihelyezett Oltáriszentség előtt az Assisi Szent Ferenc-kápolnában. Az imahely a templom előteréből közelíthető meg.

A folyamatos szentségimádás kezdő időpontja december 11., hétfő, amikor Erdő Péter bíboros, prímás 6.30-kor rorate misét celebrál a pasaréti ferences templomban (1026 Budapest, Pasaréti út 137.), majd a szentségimádási kápolnában ünnepélyesen kihelyezi az Eucharisztiát.

A főváros budai részén ez az első, folyamatos szentségimádást biztosító kápolna. Fűtött tere, újonnan kialakított bútorzata lehetőséget biztosít a hosszabb, elmélyült imádságra.

Az imádkozni érkezőket arra kérik a ferences atyák, hogy egyéni imaszándékaik mellett mindig fohászkodjanak szerzetesi hivatásokért és a ferences növendékekért, akik a pasaréti kolostor lakói.

Aki tud vállalni hetente vagy havonta egy-egy óra imaalkalmat, jelentkezhet a pasaret-pleb@ofm.hu email-címen vagy a 06/1/200-2112, 06/20/823-24-22-es telefonszámokon, ezzel segítve az Úr Jézus előtt való állandó jelenlét biztosítását.

Forrás és fotó: Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal-egyházközség

Magyar Kurír

Kategóriák
Egyéb kategória

Sopron felajánlása a Szent Korona másolat által

A Mennyben láttam a Szent Koronát, mely a Szentháromság színe elé volt helyezve. A koronát mennyei fény vette körül, majd egy szivárvány sugár függőleges vonalban összekötötte a korona által az eget és a földet. A Szűzanya angyalok kíséretében megjelent előttem és így szólt:

„Gyermekem, a szívem szomorú a bűnök sokasága miatt. Ám a Szent Koronát szemlélve vigasztalást találok, mely a magyar nép hűségét tükrözi Isten felé és irántam, mint szeretett édesanyjukhoz. Számtalan királynői címet tulajdonítanak nekem, melyet alázattal elfogadok Isten akarata szerint és különös örömömet találom a „Magyarok Nagyasszonya” elnevezésben. Ez a cím közvetlen és kifejezi azt, hogy szoros kapcsolatban álltok velem, mint egy gyermek a saját édesanyjával. Boldogok lehettek, mert őseitek ismerték a kereszténység misztériumának titkait, hiszen mindenekfelett elismerték Fiam szenvedését, feltámadását és örök dicsőségét. Generációról generációra megőriztétek a keresztény hagyományt és szívetekbe véstétek Isten kinyilatkoztatását. Szent István királyotok miután a Szent Korona által felajánlotta országotokat nekem, én azonnal fölemeltem Fiamhoz és felajánlottam neki. Ez a pillanat örök emlékezetemben él, amelyről Fiam sem feledkezik meg soha. Az Ég oltalma alatt álltok, amely az évszázadok során bebizonyosodott. Ha erős a kötelék népetek és Isten között, akkor országotok felvirágzik és példaértékűvé válik minden nemzet számára. Imádkozzatok, mert a Sátán rejtett módon akarja országotokat szétzilálni. Fiam látja, hogy sok közösségben megosztottság van és az egység lassan felbomlik. A szétválasztás idejét élitek, amikor ugyanis eldől, hogy ki áll Isten oldalán és ki áll Istennel szemben. Csak a legkitartóbbak nyerhetik el az üdvösséget! A Szent Korona szorosan kapcsolódik Fiam királyságához, hiszen Ő van legelöl ábrázolva, én pedig hátul vagyok. Fiam az első helyen áll a szívemben, ezért ti is mindenekelőtt felé fordítsátok arcotokat. Én a háttérben maradok alázattal és csendes imával közbenjárva értetek. A bűn mindenhol jelen van és rombol. Minden egyes városban, ahol különleges felajánlás történik (korona, angyalok, szentek), ott gyengül a gonosz uralma. Önként helyezitek magatokat Isten oltalma alá, aki tetszését nyeri felajánlásotokban.”

Jézus, aki az Atya jobbján ül felállt trónjából és azt parancsolta az angyaloknak, hogy a Szent Korona fölé helyezzenek egy aranyszínű sátrat. Láttam, hogy Krisztus három magyar királlyal és egy hadvezérrel, fejedelemmel közeledett felénk, akik fontos szerepet töltöttek be Isten tervében: Szent István, Szent László, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. Mindegyik kezében egy kardot láttam, melyet Isten fénye hatott át. A korona köré álltak és kardjukat fölé emelték, közben Krisztus közénk jött és így szólt:

„Sátrat emeltettem a magyar Szent Korona fölé, mert méltónak találom királyságom jelképeként. Édesanyám mindent megoszt velem, ahogyan Én sem tagadok meg tőle semmit. Szeretettel tekintek a koronára, mivel az Én misztériumomat tükrözi. A korona szent, mert kapcsolatban áll Istennel. Merítsetek erőt őseitek hitéből, miként királyaitok is tették! Ne féljetek, mert ahol a szívetek, ott a kincsetek. Felajánlásotokon keresztül Atyámmal való szövetségetek megerősödik, aki számtalan kegyelemmel áld meg titeket. Boldoggá tesz Engem, hogy Sopronban kialakult az örökimádás. El sem tudjátok képzelni, hogy az Eucharisztia látogatásával mennyi kegyelem özönlik városotok lakóira. Szeretetemmel megérintem: a hitetleneket, kételkedőket, langyos lelkeket, bűnösöket, közömbösöket, betegeket. Olyan emberek is meglátogatnak engem, akik hosszú ideje nem lépték át a templom küszöbét. Azt akarom, hogy minél többen érezzétek szeretetemet és meg tanuljatok jelenlétemben élni. Örvendezzetek, mert az örökimádás és a felajánlás által nagy megújulás fog bekövetkezni városotok életében.”

A Szent Korona felajánlás során Szent István király kardjával áldását adta ránk, és közvetlen a tabernákulum előtt Krisztus állt, aki háromszoros áldása (három fénysugár mutatkozott: fehér, piros, kék) után így szólt: „Szívembe véstem felajánlásotokat, városotok oltalmam és védelmem alatt áll. Édesanyám különleges kegyelmeket esdett ki számotokra, mely lelketek javát szolgálja, és nemzetetek vezetőit erősíti. A fénysugarak színei kegyelmet (fehér), tisztulást (piros) és a lélek Istenhez való felemelkedését (kék) jelenti.”

Mária Magdolna

 

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1240-sopron-felajanlasa-a-szent-korona-masolat-altal

Kategóriák
Győr

Dr. Veres András győri megyéspüspök szentelte fel szombaton a soproni Aquinói Szent Tamás Örökimádás Kápolnát Sopronban.

AQUINÓI SZENT TAMÁS HIMNUSZA AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL

Zengjed, nyelv, a dicsőséges
test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes
váltságúl az emberért
a föld úra, a felséges
méh gyümölcse nem kimélt.

Egünk küldte, s nekünk szülte
tiszta szüz, szeplőtelen.
Értünk hullt magként a földre
s lakozék az Ige lenn:
a csodák rendjébe szürte
életét a Kegyelem.

S hogy a végső estebédet
ülték ő és társai,
együtt a törvényes étket
jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek
önmagát osztotta ki.

És a kenyér lett igévé,
kenyérré az Ige-test
és a bor Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!
Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.

Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
uj ritussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának
legyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék!

Kategóriák
Egyéb kategória

Az óbudai Szent Vér kápolna részletes programja /a templom főbúcsúja július 1.A SZENT VÉR kápolnában minden hónap első péntekén van imaprogramunk a következő időbeosztással: 14,00-14,50 Keresztútjárás a Kiscelli kálvárián a volt Trinitárius templomtól (Kiscelli Múzeumtól)  indulva (találkozás 13,50-től, megközelíthető a Bécsi útról a Szent Margit kórház déli oldala melletti úton felfelé haladva). 15,00-15,15 Az Irgalmasság Rózsafüzérét mondja imaközösségünk a Szent Vér kápolnában, melyet a Mária rádió egyenes adásban közvetít. A kápolna megközelíthető a Bécsi útról a Doberdó utcán felfelé haladva a kis erdő elején. (17, 19, 41 villamosok Katinyi mártírok emlékpark megállótól). Májustól a Mária Rádió közvetíti a szentmisét is. 15,15-15,45 Szentmise a kápolnában két szín alatti áldozással. 15,50-16,10 Jézus Drága Vérének litániáját mondja imacsoportunk, ezt követi a felajánló ima Jézus Drága Vérének. Július 1-én, a Szent Vér ünnepén 15,00 órakor Jézus Szentmise lesz (két szín alatti áldozással), utána Jézus Drága Vérének  Rózsafüzérét és litániáját mondjuk, majd önfelajánló ima fejezi be a programot (kb. 16.30- kor). Júliusban, a  Szent Vér hónapjában több imaprogram lesz, melyekről később adunk tájékoztatást. Ősztől (amíg az időjárási körülmények engedik) a hónapok harmadik péntekén 12-18 óráig szentségimádást tartunk a kápolnában Jézus Krisztus Drága Vérének imáival. A szervezésről később adunk tájékoztatást. Ezt a programot az Eucharisztikus Világkongresszusra való felkészülés jegyében tervezzük. A keresztútjárást a Kiscelli Kálvárián ajánljuk egyénileg is bármely időpontban. Az elmélkedésre javasolt ima: Keresztút a Teremtett Világért (szövege a honlapunkról kinyomtatható). Szintén ajánljuk az egyéni kis zarándoklatokat a Szent Vér Kápolnához bármely napon (amíg világos van). A kápolna előtti kis teraszon ülve lehet imádkozni olyankor is, amikor az épület zárva van. Segítségül ki fogjuk helyezni a kapura (időjárás-álló formában) a következő imákat: Könyörgések a teremtett világért, Jézus Drága Vérének litániáját, Felajánlás Jézus Drága Vérének. Ezek az imák később a honlapjukon is megtalálhatók lesznek. (Megjegyzés: A Jézus Krisztus legdrágább Vérének ájtatossága című könyv és az 5 tizenkettedes rózsafüzér megvásárolható pl. a Szerzetesek boltjában  a Ferenciek terén.)

Elérhetőségeink: Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság plébánia, telefon: 06(1)952-0090, 06(20)240-9190, 06(20)325-708. email: bthf38@gmail.com

Szeretettel várjuk az engesztelőket és a Szent Vér tisztelőit

Kategóriák
Egyéb kategória

Engesztelések az Szent Anna-réten és a Kútvölgyi kápolnában

A Szűzanya kérése: Mindenki számára, akinek fontos az engesztelés műve,és a kápolna felépülésének dolga, tisztelettel felhívom mindenki figyelmét, hogy az első szombati alkalmak a Kútvölgyi Kápolnában  13 órától kezdődnek , ahol engesztelés, szentmise, Szentségimádás lesz.Felhívom a figyelmet, a Normafánál nem lesz sem engesztelés, sem szentmise, sem Szentségimádás.Aki tudja, adja tovább! Imádságos szeretettel! http://www.krisztusugye-fso.org/kutvoelgyi-engesztelo-kapolna
 

2018.06.14. janosi

2018.06.17.Összefoglaló gondolatok a Szent Anna rét kapcsán

Mindkettő szombatonként (a helyi plébánossal, illetve templomigazgatóval egyeztetve)

Szent Anna-rét

13.00 óra Rózsafüzér imádság

13.30 Szentmise (egyelőre elsőszombatokon)

Ha más szombatokon is lesz szentmise, azt előtte az Engesztelők Lapján közöljük. Akik vidékről jönnek, azoknak előtte ajánlatos megnézni az Engesztelők Lapját.

Szüzanyának való felajánlás a Máriás Papi Mozgalom szellemében

Kútvölgyi Szűz Mária kápolna

A Szentségimádás és Szentmise átmeneti rendje: 13 – 17 óráig Szentségimádás, 17 órakor Szentmise.

Megközelíthető a 128-as  autóbusszal  /végállomástól  –  végállomásig/ :  Széll Kálmán tértől a Galgóczi utcai kápolnáig.

Kategóriák
Esztergom-Budapest

Budai Gazdagréti Örökimádás a Szentangyalok templomban

Kedves Testvérek!

Természetesen a hívek a saját plébániájukra menjenek szentségimádásra a plébánia által biztosított órákban. Erre mindenkit buzdítunk is! Az örökimádás kápolnák arra kitűnőek, hogy mindenki találhat magának megfelelő időpontot. Most már arra való kifogással, hogy ” sajnos nekem nem jó ez az időpont” senki nem térhet ki a szentségimádás elől.

Jó érzés tudni, hogy van egy hely – ahogy a Jóisten is ilyen – ahová bármikor be lehet térni.

Feltornyosultak a problémák? Összevesztél a család valamelyik tagjával? Magányos vagy? Nem tudsz aludni ? Nem tudod a választ valamire? Nem tudsz dönteni? Irány az örökimádás kápolna!

Irány Jézus! Ő tudja! Ő megvígasztal! Ő lecsillapítja a vihart benned! Ő elveszi magányodat !

Nem egy szerzetes közösségben , ha az elöljáró látja, hogy feszültség van két testvér között , elküldi őket EGYÜTT szentségimádni! És megtapasztalják, hogy Isten végtelen szeretetében – ami az Oltáriszentségből árad feléjük – minden tüske, feszültség eltörpül, jelentéktelenné válik. Sok házaspár megtapasztalta ezt már az Oltárszentség előtt.

Teréz anyához jöttek néha a nővérek panaszkodni, hogy nagyon sok a teendő, feltornyosultak a munkák. A válasza az volt : Igen? Akkor még egy órát üljetek le az Oltáriszentség elé! És valahogy minden kisimult, megoldódott.

Sorozatfüggő vagy? Internet, Facebook függő vagy? Legyél Oltáriszentségfüggő! Ó édes drog!

Drága idős , nyugdíjas testvérek! Ti vagytok az egyház kincsei! Fel tudjátok időtöket, fájdalmaitokat ajánlani az Úrnak a lelkek megmentésére! Ne otthon üljetek magányosan, hanem gyertek az Úr elé, és járjatok közben a családotokért , papjaitokért az egész környezetetek megszentelődéséért! Ha azt hinnétek, hogy már semmi hasznotokat nem veszi senki, hát ez tévedés! Tudtok engesztelni, könyörögni az Úr előtt másokért. És megtapasztaljátok a csodák tömegét!

Miért olyan nehéz csendben maradni az Úr előtt? Mert a csendben – szívünk legmélyén – megszólal Jézus, és akkor meg kellene térnünk, változtatnunk kéne az életmódunkon. és ezt nem akarjuk. Jézus tükröt tart a csendben elénk. Két út van – vagy megtérünk, vagy összetörjük a tükröt . Elnyomjuk mindenfajta tevékenységgel ezt a szelíd, halk hangot. Csak ne kelljen megváltozni vagy változtatni bármin. Mert az fájdalommal, sokszor veszteséggel jár. ( Például egy rossz kapcsolatot, szokást abbahagyni, ) De az igazi TARTÓS öröm pedig ezután jön. És szenvedünk tovább, pedig tudjuk, hogy nem jó, de megszoktuk.

Menj Jézushoz! Mondd el neki! Mondd el, hogy nem vagy boldog, de képtelen vagy változtatni a helyzeteden, életeden, mert gyenge vagy!

Az ALÁZAT mindig meghatja Jézust. A gőggel nem tud mit kezdeni.

Miért feszítették keresztre Jézust? Mert tükröt tartott eléjük. A szívük mélyén tudták, hogy igaza van! De nem akartak megváltozni. Ezért összetörték a tükröt – keresztre feszítették.

Ha bevallod Neki , hogy képtelen vagy megváltozni, pedig nagyon szeretnél – Ő jön és segít! az Ő szívét adja! az Ő szeretetét adja! Hol, hogyan? Az adorációban, az Oltáriszentség előtt!

Nem tudsz aludni, mert jár az agyad? Irány az Örökimádó kápolna!

Miért van ennyi sorozat a Tv-ben? Már mindenből sorozatot csinálnak. Mert a gonosz el akarja vonni a figyelmedet a lényegről. Azt akarja, hogy ne legyen időd a lényegre! Hogy se kedved, se időd ne legyen arra, hogy csendben leülj az Úr elé. Oda akar tapasztani a TV elé, a számítógép elé, a Facebook elé….stb

Összevesztél a házastársaddal , a gyerekeddel, a testvéreddel? Ne a kocsmába, a barátnődhöz, anyukádhoz szaladj, hanem szaladj az Úr elé! Éjjel-nappal ( 0-24 óráig) vár Ő az örökimádás kápolnában, hogy kiöntsd a szívedet annak, aki a legjobban ismer és szeret.

Számomra már csak a tudat is megnyugtató, hogy van egy ilyen hely, ahová bármikor betérhetek – nyitott kapukra találok.

Medgyesi Zsuzsanna

Örömmel jelzem, hogy sok felajánlás érkezett a Szent Angyalok Plébániatemplom szervezte örökimádásra. Így 2018. április 8-án,  vasárnap, az Isteni irgalmasság vasárnapján megkezdődhet a Szent Pio-kápolnában az Oltáriszentség folyamatos imádása. A 10 órai szentmise után lesz kihelyezve az Eucharisztia imádási helyére. A porta szolgálatnál továbbra is találunk jelentkezési lapokat, amelyeken jelezhetjük örökimádó szándékunkat, felajánlásainkat. Kérik, hogy azok is iratkozzanak fel, akik nem tudnak rendszeresen vállalni órákat.

<
Kategóriák
Esztergom-Budapest

2018. január 1-jével beindul a “kegyelmi erőmű” a Belvárosi templomban! CSATLAKOZZATOK!

Kedves Testvérek!

Nagy örömünkre Budapesten is beindul a kegyelmi erőmű: a 0-24 órás szentségimádás.
Az erőművet azonban el kell látni tüzelőanyaggal, és fűtő is kell. Azaz, akkor lesz Budapest és Magyarország, valamint nemzetünk megújulásának forrása, ha örökimádás zajlik a kitett Oltáriszentség előtt. Arra hívlak, hogy csatlakozz, adj egy órát hetente az Úrnak. Cserébe sokkal többet fog adni.

Miért is csatlakozzak a szentségimádókhoz?

1. Mert csak akkor lehet kitéve az Oltáriszentség, ha van, aki előtte imádkozik.
2. Régi közös vágyunk, hogy legyen egy templom, ahova bármikor be lehet térni imádkozni.
3. Mert az egy óra alatt evangelizálok is: annak köszönhetően jöhet más is Jézushoz, hogy én ott vagyok.
4. Mert Jézus kérdésére szeretnék “De!”-vel válaszolni: “Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?”
5. Mert nekem is fontos Jézus kérése: engedjétek hozzám jönni…
6. Mert szeretem a jó befektetéseket, és a világ Királyával együtt lenni a legmegtérülőbb befektetés: egy óráért egy örökkévalóság…

Miért pont a Belvárosi templomba menjek?
1. Bárhova mehetek, de itt a szolgálatomnak is köszönhetően tudják fenntartani a 0-24 órás szentségimádás lehetőségét.
2. Fűtött, hangszigetelt és jól megközelíthető helyen tölthetek egy órát Jézussal.
3. A templomra és rám is őrző-védő Kft vigyáz, tehát nem kell félnem, nyugodtan imádkozhatok.
4. Mert itt feltétlen számítanak rám.

Mit kell tennem?
1. Regisztrálnom mihamarabb, hogy a szentségimádás szervezői is nyugodt lélekkel tölthessék a karácsonyt.
Itt tudok regisztrálni: http://orokimadas.belvarosiplebania.hu/adoralas/regisztracio
vagy
telefonon a napszak felelősöknél
00:00 – 06:00 órai időszakért felelős:
Balogh Endre +36-20-432-2186
06:00 – 12:00 órai időszakért felelős:
Bitter Lajos +36-20-432-2213
12:00 – 18:00 órai időszakért felelős:
Dr. Osztie Éva +36-20-432-2193
18:00 – 24:00 órai időszakért felelős:
Szepesi Ferenc +36-20-432-2196
vagy

személyesen a plébánia hivatalában
(1056 Budapest, Március 15. tér 2. fsz.)
hétfőn: 08:00 – 10:00 és pénteken: 08:00 – 10:00

2. A regisztráció után kiválasztani azt az időpontot, amit szeretnék (lehetőleg pirossal jelölt időpontot)
3. Ha többet szeretnék megtudni a szentségimádás itteni menetéről, akkor december 20-án elmenni a tájékoztatóra.
4. Elmenni a vállalt időpontban Jézushoz.
5. Ezt az üzenetet továbbküldeni mindazoknak, akiknek szintén fontos a szentségimádás, az ima, az engesztelés, népünk lelki megújulása.
6. Ha személyesen nem tudok bekapcsolódni, de anyagilag szívesen támogatom a templom nyitva tartását, akkor adományomat a honlapon található számlaszámra küldhetem.

Akkor találkozzunk Jézusnál!
Szeretettel:
Fábry Kornél

Kategóriák
Esztergom-Budapest

Örökimádás templom Üllöi út 77 alatt 8:30-18:00 között általában, kivéve vasárnap akkor 12-18 között