Categories
Egyéb kategória

Az óbudai Szent Vér kápolna részletes programja /a templom főbúcsúja július 1.A SZENT VÉR kápolnában minden hónap első péntekén van imaprogramunk a következő időbeosztással: 14,00-14,50 Keresztútjárás a Kiscelli kálvárián a volt Trinitárius templomtól (Kiscelli Múzeumtól)  indulva (találkozás 13,50-től, megközelíthető a Bécsi útról a Szent Margit kórház déli oldala melletti úton felfelé haladva). 15,00-15,15 Az Irgalmasság Rózsafüzérét mondja imaközösségünk a Szent Vér kápolnában, melyet a Mária rádió egyenes adásban közvetít. A kápolna megközelíthető a Bécsi útról a Doberdó utcán felfelé haladva a kis erdő elején. (17, 19, 41 villamosok Katinyi mártírok emlékpark megállótól). Májustól a Mária Rádió közvetíti a szentmisét is. 15,15-15,45 Szentmise a kápolnában két szín alatti áldozással. 15,50-16,10 Jézus Drága Vérének litániáját mondja imacsoportunk, ezt követi a felajánló ima Jézus Drága Vérének. Július 1-én, a Szent Vér ünnepén 15,00 órakor Jézus Szentmise lesz (két szín alatti áldozással), utána Jézus Drága Vérének  Rózsafüzérét és litániáját mondjuk, majd önfelajánló ima fejezi be a programot (kb. 16.30- kor). Júliusban, a  Szent Vér hónapjában több imaprogram lesz, melyekről később adunk tájékoztatást. Ősztől (amíg az időjárási körülmények engedik) a hónapok harmadik péntekén 12-18 óráig szentségimádást tartunk a kápolnában Jézus Krisztus Drága Vérének imáival. A szervezésről később adunk tájékoztatást. Ezt a programot az Eucharisztikus Világkongresszusra való felkészülés jegyében tervezzük. A keresztútjárást a Kiscelli Kálvárián ajánljuk egyénileg is bármely időpontban. Az elmélkedésre javasolt ima: Keresztút a Teremtett Világért (szövege a honlapunkról kinyomtatható). Szintén ajánljuk az egyéni kis zarándoklatokat a Szent Vér Kápolnához bármely napon (amíg világos van). A kápolna előtti kis teraszon ülve lehet imádkozni olyankor is, amikor az épület zárva van. Segítségül ki fogjuk helyezni a kapura (időjárás-álló formában) a következő imákat: Könyörgések a teremtett világért, Jézus Drága Vérének litániáját, Felajánlás Jézus Drága Vérének. Ezek az imák később a honlapjukon is megtalálhatók lesznek. (Megjegyzés: A Jézus Krisztus legdrágább Vérének ájtatossága című könyv és az 5 tizenkettedes rózsafüzér megvásárolható pl. a Szerzetesek boltjában  a Ferenciek terén.)

Elérhetőségeink: Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság plébánia, telefon: 06(1)952-0090, 06(20)240-9190, 06(20)325-708. email: bthf38@gmail.com

Szeretettel várjuk az engesztelőket és a Szent Vér tisztelőit

Categories
Egyéb kategória

Engesztelések az Szent Anna-réten és a Kútvölgyi kápolnában

A Szűzanya kérése: Mindenki számára, akinek fontos az engesztelés műve,és a kápolna felépülésének dolga, tisztelettel felhívom mindenki figyelmét, hogy az első szombati alkalmak a Kútvölgyi Kápolnában  13 órától kezdődnek , ahol engesztelés, szentmise, Szentségimádás lesz.Felhívom a figyelmet, a Normafánál nem lesz sem engesztelés, sem szentmise, sem Szentségimádás.Aki tudja, adja tovább! Imádságos szeretettel! http://www.krisztusugye-fso.org/kutvoelgyi-engesztelo-kapolna
 

2018.06.14. janosi

2018.06.17.Összefoglaló gondolatok a Szent Anna rét kapcsán

Mindkettő szombatonként (a helyi plébánossal, illetve templomigazgatóval egyeztetve)

Szent Anna-rét

13.00 óra Rózsafüzér imádság

13.30 Szentmise (egyelőre elsőszombatokon)

Ha más szombatokon is lesz szentmise, azt előtte az Engesztelők Lapján közöljük. Akik vidékről jönnek, azoknak előtte ajánlatos megnézni az Engesztelők Lapját.

Szüzanyának való felajánlás a Máriás Papi Mozgalom szellemében

Kútvölgyi Szűz Mária kápolna

A Szentségimádás és Szentmise átmeneti rendje: 13 – 17 óráig Szentségimádás, 17 órakor Szentmise.

Megközelíthető a 128-as  autóbusszal  /végállomástól  –  végállomásig/ :  Széll Kálmán tértől a Galgóczi utcai kápolnáig.

Categories
Egyéb kategória

Sopron felajánlása a Szent Korona másolat által

A Mennyben láttam a Szent Koronát, mely a Szentháromság színe elé volt helyezve. A koronát mennyei fény vette körül, majd egy szivárvány sugár függőleges vonalban összekötötte a korona által az eget és a földet. A Szűzanya angyalok kíséretében megjelent előttem és így szólt:

„Gyermekem, a szívem szomorú a bűnök sokasága miatt. Ám a Szent Koronát szemlélve vigasztalást találok, mely a magyar nép hűségét tükrözi Isten felé és irántam, mint szeretett édesanyjukhoz. Számtalan királynői címet tulajdonítanak nekem, melyet alázattal elfogadok Isten akarata szerint és különös örömömet találom a „Magyarok Nagyasszonya” elnevezésben. Ez a cím közvetlen és kifejezi azt, hogy szoros kapcsolatban álltok velem, mint egy gyermek a saját édesanyjával. Boldogok lehettek, mert őseitek ismerték a kereszténység misztériumának titkait, hiszen mindenekfelett elismerték Fiam szenvedését, feltámadását és örök dicsőségét. Generációról generációra megőriztétek a keresztény hagyományt és szívetekbe véstétek Isten kinyilatkoztatását. Szent István királyotok miután a Szent Korona által felajánlotta országotokat nekem, én azonnal fölemeltem Fiamhoz és felajánlottam neki. Ez a pillanat örök emlékezetemben él, amelyről Fiam sem feledkezik meg soha. Az Ég oltalma alatt álltok, amely az évszázadok során bebizonyosodott. Ha erős a kötelék népetek és Isten között, akkor országotok felvirágzik és példaértékűvé válik minden nemzet számára. Imádkozzatok, mert a Sátán rejtett módon akarja országotokat szétzilálni. Fiam látja, hogy sok közösségben megosztottság van és az egység lassan felbomlik. A szétválasztás idejét élitek, amikor ugyanis eldől, hogy ki áll Isten oldalán és ki áll Istennel szemben. Csak a legkitartóbbak nyerhetik el az üdvösséget! A Szent Korona szorosan kapcsolódik Fiam királyságához, hiszen Ő van legelöl ábrázolva, én pedig hátul vagyok. Fiam az első helyen áll a szívemben, ezért ti is mindenekelőtt felé fordítsátok arcotokat. Én a háttérben maradok alázattal és csendes imával közbenjárva értetek. A bűn mindenhol jelen van és rombol. Minden egyes városban, ahol különleges felajánlás történik (korona, angyalok, szentek), ott gyengül a gonosz uralma. Önként helyezitek magatokat Isten oltalma alá, aki tetszését nyeri felajánlásotokban.”

Jézus, aki az Atya jobbján ül felállt trónjából és azt parancsolta az angyaloknak, hogy a Szent Korona fölé helyezzenek egy aranyszínű sátrat. Láttam, hogy Krisztus három magyar királlyal és egy hadvezérrel, fejedelemmel közeledett felénk, akik fontos szerepet töltöttek be Isten tervében: Szent István, Szent László, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. Mindegyik kezében egy kardot láttam, melyet Isten fénye hatott át. A korona köré álltak és kardjukat fölé emelték, közben Krisztus közénk jött és így szólt:

„Sátrat emeltettem a magyar Szent Korona fölé, mert méltónak találom királyságom jelképeként. Édesanyám mindent megoszt velem, ahogyan Én sem tagadok meg tőle semmit. Szeretettel tekintek a koronára, mivel az Én misztériumomat tükrözi. A korona szent, mert kapcsolatban áll Istennel. Merítsetek erőt őseitek hitéből, miként királyaitok is tették! Ne féljetek, mert ahol a szívetek, ott a kincsetek. Felajánlásotokon keresztül Atyámmal való szövetségetek megerősödik, aki számtalan kegyelemmel áld meg titeket. Boldoggá tesz Engem, hogy Sopronban kialakult az örökimádás. El sem tudjátok képzelni, hogy az Eucharisztia látogatásával mennyi kegyelem özönlik városotok lakóira. Szeretetemmel megérintem: a hitetleneket, kételkedőket, langyos lelkeket, bűnösöket, közömbösöket, betegeket. Olyan emberek is meglátogatnak engem, akik hosszú ideje nem lépték át a templom küszöbét. Azt akarom, hogy minél többen érezzétek szeretetemet és meg tanuljatok jelenlétemben élni. Örvendezzetek, mert az örökimádás és a felajánlás által nagy megújulás fog bekövetkezni városotok életében.”

A Szent Korona felajánlás során Szent István király kardjával áldását adta ránk, és közvetlen a tabernákulum előtt Krisztus állt, aki háromszoros áldása (három fénysugár mutatkozott: fehér, piros, kék) után így szólt: „Szívembe véstem felajánlásotokat, városotok oltalmam és védelmem alatt áll. Édesanyám különleges kegyelmeket esdett ki számotokra, mely lelketek javát szolgálja, és nemzetetek vezetőit erősíti. A fénysugarak színei kegyelmet (fehér), tisztulást (piros) és a lélek Istenhez való felemelkedését (kék) jelenti.”

Mária Magdolna

 

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1240-sopron-felajanlasa-a-szent-korona-masolat-altal